Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Om Urban Petersson Logistik

Sommaren 2010 gjorde Urban Petersson slag i saken och startade bolaget. Urban hade genom åren funderingar på att erbjuda sin kompetens inom Logistikområdet till fler företag. Efter många års erfarenhet och gedigen utbildning inom området startade han Urban Petersson Logistik.

Inriktningen består av två delar - Management och Operativa tjänster

Management

Det ena benet består i att erbjuda Managementtjänster. Dels att stödja företagsledningar och styrelser med erfarenhet och kompetens, dels att operativt stödja genom att gå in i befattningar inom logistikfunktionen eller ännu bättre, i mindre företag där Logistikfunktionen helt saknas upprätthålla densamma och koordinera mellan inköp, produktion, lager och försäljning. Genom management analysera, förbättra, implementera och upprätt hålla logistikprocessen i företaget.

Operativ Logistik

Det andra benet består i att erbjuda operativa logistiktjänster. Det kan vara traditionell tredjepartslogistik - 3PL - eller att driva operativ lagerverksamhet som Inhouse Logistik, där vi leder och styr Er personal, eller bara lagerhållning åt företag med dessa behov.

Kunden

Dels tror vi att det kan vara det lilla företag som växer och ökar marknadsandelarna i sådan takt att förändringar i logistikprocessen eller organisationen är nödvändiga för att överhuvudtaget möjliggöra expansionen utan att servicenivåer och lönsamhet påverkas.
Det andra scenariot är det lilla företaget som inte vill eller kan styra en logistikfunktion. Det kan vara brist på kompetens eller tidsbrist som avgör att man måste söka hjälp av en extern part. Genom oss får det lilla företaget tillgång till våra kompetens; system, lager, personal och management som gör logistiken lika effektiv och kostnadseffektiv som ett stort företag. Detta genom att vi kan erbjuda bättre och flexiblare lagerkostnader och distributionskostnader.

Nu är vi igång...

..och hoppas att ni vill nyttja våra tjänster.

Vi tillhandahåller kompetens inom Logistik

Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ
Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016