Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Logistikanalys

För att öka lönsamhet och omsättning krävs en god kunskap av den egna verksamheten. Vi kan hjälpa Er att karlägga, analysera, ta fram kalkyler och beräkningar och lämna förslag på förbättringar och lösningar.

Översiktlig Undersökning

Våra projekt börjar ofta hos ledningen/ägarna för att vi ska kunna skapa en gemensam målbild. Här lägger vi grunder för det arbete som våra konsulter genomför i er operativa verksamhet.

Fördjupad analys

Efter en presentation för den operativa ledningen genomför vi en operativ analys av verksamheten genom studier och intervjuer i verkligheten. Det omfattar då allt från administration, lager, godsmottagning och försäljning.

Under våra studier i din verksamhet samlar vi på oss stora mängder data som vi analyserar, beräknar och värderar. Här är vår kunskap om olika databaser och avancerad excel ovärderliga för att analysera och sammanställa rapporter.

Resultatet diskuteras med berörda nyckelpersoner och förankras med den som är ansvarig. På så sätt skapar vi rimliga och trovärdiga åtgärdsförslag.

Rapport & resultat med rekommendationer till förbättringar

Resultatet är en projektrapport som innehåller förändringsförslag, risk- och konsekvensanalys, kalkyler och beräkningar samt projektplan för genomförande. Detta ger Er en tydlig bild av besparings- och förbättringspotentialer i Er verksamhet.
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016