Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Affärsutveckling

Vi vill vara ett stöd i Er affärsutveckling så att Ni kan nå Era långsiktiga mål genom att karlägga Er befintliga affärsprocess och genomföra förändringar så att målen kan uppnås.

Detta kan ske genom organisatorisk utveckling eller förändring av processen.
Det kan handla om bredda utbudet genom att utveckla nya tjänster eller produkter eller att fokusera på lönsamma områden och avknoppa icke lönsamma områden, eller outsourca dessa till andra som kan utföra detta med högre kvalitet och service till lägre kostnader och därigenom göra dessa lönsamma.

BPR - Business Process Reengeneering

Vi använder oss av en beprövad förbättringsmodell som BPR.
Den har den styrkan att den bygger på några grundstenar som är självklara, men kanske glöms bort, i affärsutvecklingen.
- kundtillfredställelse - Cusomer Satisfaction
- kostnaderna - Operational Costs
- konkurrenter och marknad - Competitors and Markets

LEAN

Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om 'Mer värde för mindre arbete'.

5S

5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden utvecklades ursprungligen hos Toyota. Det bygger på de fem Japanska orden; Seiri, Seiton, Sieso, Seiketsu, Shitsuke. I svensk översättning brukar de fem essen uttydas:
- Sortera. Skilj det som är nödvändigt, från det som inte är det.
- Systematisera. Ge det som är nödvändigt en given lättillgänglig plats och tag bort annat.
- Städa regelbundet. Liten städning varje dag. Större rengöring varje vecka.
- Standardisera de dagliga rutinerna. Använd att-göra-listor för daglig vård av maskiner och lokaler.
- Se att ordningen hålls. Förbättra att-göra-listorna steg för steg.
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016