Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Logistikcontroller

För att kunna utvecklas behöver man ha kontroll på sina processer.
Vi kan hjälpa till med att definera mätetal och KPI:er som hjälper Er att se utvecklingen, samt pela på förbättringsområden. Precis som Ni idag använder Er revisor för att kontrollera och utveckla affärsverksamheten borde Ni ha en revisor som kontrollerar och utvecklar Era processer och då den viktigaste processen som stödjer Er affärsprocess, nämligen logistikprocessen.

Vi har skapat en tjänst som vi kallar Logistikcontroller.
Tjänsten ska ses som ett kompliment till Er ordinarie organisation med fokus på Era mätetal och kostnader.
Vi har en bred och djup erfarenhet och kan hjälpa Er att ta fram relavanta nyckeltal, genomföra benchmarking och ge Er feedback på vad som kan bli bättre.

Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016