Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Kompetens inom Logistik

Urban Petersson Logistik AB tillhandahåller kompetens inom Logistik

Vi erbjuder olika utbildningar inom Logistik

Vi genomför dessa antingen som företagsinterna utbildningar på Ert företag eller som enskilda utbildningar för fler i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö

Aktuella utbildningar

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö genomför vi följande kurser:

Studieförbundet Vuxenskolan

Logistik

Kursen innehåller grunderna i logistik. Vi går igenom lagerteorier, praktikfall, olika transportslag, lastbärare, informationsteknik m.m. Varför är Nässjö en ”logistikort”? Hur jobbar man smartare på ett lager? Du får lära dig några teorier och verktyg som du kan använda i ditt arbete och i vardagen.
Läs mer här.

Projektledning

Hur driver man ett framgångsrikt projekt? Vi går igenom olika projektmodeller och lyfter fram det som krävs. Vi lär oss mer om projektets olika faser och roller i projektorganisationen. Kursen ger dig en grund att stå på när du ska delta i eller leda ett projekt.
Läs mer här.
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016