Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Avancerad Excel

Excel är ett av de verktyg vi använder oss mest av när vi gör olika analyser av data som vi hämtat ut från olika databaser.
Dagens Excel har mycket stor kapacitet och dagens datorer har processorkapaciteter som gör det möjligt att läsa in och bearbeta mycket stora mängder data. Med kunskaper i Excel kan man göra otroliga analyser och presentationer.
Utbildningen syftar till att behärska:
- Hämta data från olika databaser
- Pivottabeller
- Sortera och Filtrera
- Konsolidera och Gruppera
- Funktioner inom Statistik och Matematik
- Statistiska metoder
- mm


Excel
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016