Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Tänk Logistik

Vi lär gärna ut grunderna i Logistik

Det kan handla om att övergripande lära om olika delar i processen och hur olika val av lösningar påverkar helheten eller andra delar av logistikprocessen.

Behöver Ni fördjupade kunskaper inom något enskilt område kan vi förse er med kunskaper och verktyg för att kunna göra ett ännu effektivare arbete eller att ta beslut medveten om konsekvenserna.

Det kan handla om:
- Lager och lagerteorier
- Olika lagringstyper
- Olika plockmetoder
- Olika distributionsmetoder
- Olika truckar och hanteringshjälpmedel
- Optimeringar i flödet
- Lastbärare och Packmetoder
- Fraktberäkningar och transportörsval
- mm
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016