Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Projektledning och Projektmodell

För att kunna genomföra, driva och delta i olika projekt krävs kunskaper om den projektmodell som kommer användas.

Vi hjälper Er att få alla deltagare i projektet att få en grund att stå på när det gäller kunskaper om roller, beslutspunkter, dokument, mm som ingår i projektet.

Att driva framgångsrika projekt kräver kunskap.
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016