Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Kompetens inom Logistik

Urban Petersson Logistik AB tillhandahåller kompetens inom Logistik

Vi erbjuder kompetens inom Logistik, IT och Verksamhetsutveckling.

Vår affärsidé är att tillhandahålla kompetens inom logistikområdet.
Vi erbjuder Management och konsulttjänster inom Logistik, IT och verksamhetsutveckling som skapar bättre konkurrenskraft, ökad kundservice och minskade kostnader.
Vi går in som expertkompetens i Er organisation som inhyrd kompetens eller konsult. Ni har alltid tillgång till kompetensen och betalar bara för utnyttjad tid. Det innebär att Ni inte behöver rekrytera, utan hyr kompetensen i den omfattning som Ni har behov av. Vi kallar detta för Logistikchef att hyra eller Logistikcontroller

Vi kan även erbjuda Er att ta över ansvaret för hela eller delar avlogistikfunktionen. Det handlar då om allt från lager, distribution till administrativa tjänster som import och export, avropshantering, mm.
Med vårt systemstöd kopplat till Ert affärsystem eller, varför inte vårt affärssystem kopplat till Ert Ekonomisystem, får Ni full kontroll på Ert varuflöde. Helt enkelt traditionell tredjepartslogistik fast med en bättre funktion än traditionella leverantörer av dessa tjänster kan erbjuda.

Vi erbjuder ett koncept som vi kallar för Inhouse Logistics. Det innebär att vi tar ansvar för Er logistikfunktion i Era lokaler och tar över management för personalen. Vi arbetar vidare i Era IT-system och använder befintliga transportörer. Här ifrån skapar vi bättre rutiner, bättre styrning, bättre trasportupphandling, mm, helt enkelt smartare logistik för att ytterligare förbättra Er konkurrensförmåga genom ökad service och lägre kostnader.

Givetvis erbjuder vi även konsulttjänster på uppdrag definierade i tid och omfattning. Det kan vara allt från en total genomlysning av Er befintliga Logistikverksamhet där Ni får svar på Era potentialer och möjligheter till förbättringar och besparingar, som vi kallar Logistikanalys, eller som bollplank i en investering eller mindre förändring.


Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans kan diskutera igenom förutsättningarna och möjligheterna för ett samarbete samtidigt som vi kan presentera potentialer och tänkbara besparingar i Er verksamhet.
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ
Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016