Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Logistikchef

Logistikchef att hyra

Genom att hyra in en kompetens i den omfattning Ni har behov av behöver Ni inte rekrytera en Logistikchef. En rekrytering innebär ofta stora kostnader och relativt lång process.
Genom att anlita oss får Ni dessutom en dedikerad resurs i den omfattning Ni har behov av.

Som Logistikchef kommer vi utifrån Era behov analysera, föreslå och genomföra förbättringar inom Logistikområdet.
Vi kan även vara en strategisk resurs avseende Era eventuella marknadsexpansioner, utbyggnadsplaner, funderingar på outsourcing, nya distributionsupplägg, mm.

Logistikchef är ett löpande uppdrag med en definierad omfattning i tid och kostnad. Detta ger Er möjligheten att kontinuerligt ha tillgång till kompetensen utan att för den skull behöva rekrytera den själva.

Prislista exempel - Logistikchef att hyra

Ni hyr in oss som Logistikchef under minst ett år

Omfattning Procent Tim/år SEK/mån Årskostnad SEK/tim
5 dagar 25 % 440 30 250 363 000 825,00
3 dagar 15 % 264 18 700 224 400 850,00
2 dagar 10 % 176 12 760 153 120 870,00

Om Ni väljer 3 dagar per månad omfattar detta ca 15% av en total årsarbetstid för en anställd Logistikchef. Ni kan nyttja 24 timmar per månad under 11 månader, totalt 264 timmar per år. Ni betalar löpande under 12 månader 18 700 SEK (exkl. moms).
Om Ni inte nyttjar alla timmar en viss månad skjuts dessa till kommande månader, dock kan man inte spara timmar längre än 3 månader. Den garanti vi ger Er är att Ni med kort varsel eller utifrån Er egen planering har tillgång till resursen som Logistikchef, och betalar endast för den effektiva tiden.
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016