Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Affärsidé

Urban Petersson Logistik AB ska genom att erbjuda management och konsulttjänster inom Logistik, IT och Verksamhetsutveckling stärka kunderna i sin Logistikfunktion för att förbättra konkurrenskraften, öka kundservicen och minska kostnaderna.

Vidare erbjuder vi operativ logistik i form av lager och distribution med tillhörande administrativa tjänster, som tredjeparts- eller fjärdepartslogistik, genom att själva utföra samtliga tjänster eller att koordinera våra tjänster och upphandlade tjänster genom att vara effektivare med högre service och lägre kostnader.
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016