Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Organisation

Bolaget ägs och drivs av Urban Petersson.

Bolaget drivs utifrån tre ben; Management, 3PL & Lager samt Utbildning.
Genom samarbetspartners och nätverk säkerställs tjänsterna som erbjuds. Dock är det bolagets inriktning att klara samtliga uppdrag med egna resurser.

Management

Management och konsulttjänster utförs i första hand av Urban. Vi samarbetar även med andra för att säkerställa tillgången på resurser när efterfrågan blir större.

3PL & Lager

Genom etableringen på Torsvik, Jönköping, 2011 med 3PL verksamhet, startade vi 2012 upp vårt dotterbolag
3PL & Lager och överförde all operativa verksamhet.
2014 flyttade vi till Nässjö i hyrda lokaler. Vi ökar hela tiden vår ambitionsnivå och söker nu nya fräschare lokaler i främst Nässjö.
Vi kommer fortsätta att etablera på fler orter på Höglandet främst Jönköping, Värnamo regionen.
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ
Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016