Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Processutveckling

Vi kan hjälpa Er att utveckla era processer. Vi är specialiserade på att utveckla logistikprocessen, men vår metodik kan appliceras på alla processer med framgång.

Six Sigma Metodik - D M A I C

Vi använder oss av en metodik som är ganska enkel, men strukturerad som kallas DMAIC.
Define, Measure, Analyze, Improve, Control.
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016