Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Projektledning

Vi kan hjälpa Er att driva projekt och därmed säkerställa att både projektmål och effektmål kan uppnås.

Vi använder en Projektmodell som kallas PPS och är en mycket vanlig Projektmodell inom Näringslivet. Vidare följer vi riktlinjerna enligt ISO 10006 för att säkerställa styrningen av projekten.

PPS - Praktisk ProjektStyrning

- projekten ska genomgå de tre faserna förbereda, genomföra och avsluta
- projekten ska använda de generella beslutspunkterna BP1 – BP8 enligt PPS
- till varje fas finns ett eller flera obligatoriska projektdokument som ska godkännas av styrgruppen
- statusrapportering sker kontinuerligt till styrgruppen

ISO 10006 - Guidelines for Quality Management in Projects

Standarden byger på:
- Kvalitetsstyrningsprinciper
- Projektstyrningsmodell
- Kvalitetsplan för projektet

Detta säkerställer metoden utifrån hur projekten styrs.
Vi tillhandahåller sedan kompetensen och resurserna som behövs för att säkerställa projektet.

Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016