Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Referenser

3PL & Lager

Nedan följer några referenser inom ramen för tredjepartslogistik och lagertjänster.

Concept TräningsredskapGenom ett samarbetsavtal ansvarar UP-LOG för lagerverksamheten som innebär utleveranser till Concept samtliga kunder i Sverige.
Vi hanterar och levererar Concepts samtliga produkter och levererar såväl till privatpersoner som företagskunder och gym.
De flesta leveranser av installation av nya eller ombyggnad av gym sker genom projektleveranser som kräver både sekvensleveranser och tidslossningar.
Privatpersoner får sina leveranser antingen direkt hem eller via ulämning hos ombud.

DNL Sverige AB


På uppdrag av DNL Sweden ansvarar vi för utleveranser och distribution av Norma Groups give aways.
Distribution sker till Norma Groups samtliga kontor över hela världen.
För att leverera snabbt och effektivt nyttjar vi UPS som samarbetsperter för distributionen
Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016