Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Management och konsulttjänster

Operativa logistiktjänster

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Referenser

Management och Konsulttjänster

Nedan följer några referenser inom ramen för management och konsulttjänster.

Extend - Extend Commerce Sverige AB

Extend

Har ett löpande uppdrag gentemot Extend som
Strategisk rådgivare inom 3PL & Lager
Genom ett samarbetsavtal ska UP-LOG tillhandahålla kompetens inom lager och tredjepartslogistik till Extends definierade kunduppdrag


Transab - Transportaktiebolaget i JönköpingGenom ett samarbetsavtal ska UP-LOG hjälpa Transab med utveckling av tredjepartslogistik och lagerhållning.
Urban Petersson sitter i ledningsgruppen för Affärsområde Logistik med ansvar för 3PL & Lager.

Vidare ansvarar vi för den operativa verksamheten som i dagsläget bedrivs i en hyrd lokal på 3.000 m2 på Torsvik, Jönköping.

Urban Petersson Logistik AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556815-2945
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016